ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : ความเชื่อเกี่ยวกับอาณิสงฆ์ของการสร้างพระไม้

>> คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ <<

โดย: นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

]]>