ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ทองใบ จันทร์เหลือง (จินตหรา พูนลาภ) (หมอลำลูกทุ่ง)

ทองใบ จันทร์เหลือง

นางสาวทองใบ จันทร์เหลือง หรือรู้จักกันดีในนาม จินตหรา พูนลาภ ปัจจุบันอายุ ๕๐ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ ในครอบครัวเกษตรกรรม เกิดที่บ้านจานทุ่ง ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนหอวัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชานาฏศิลป์และการละคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๔๗ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๕๐

นางสาวทองใบ จันทร์เหลือง หรือจินตหรา พูนลาภ สนใจร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก เคยเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงที่จังหวัดขอนแก่น และหลังจากชนะการประกวดในครั้งนั้น ได้รับการชักชวนจาก ชาย สีบัวเลิศ หรือ “เฮียยิ้ง” นักจัดรายการวิทยุเพลงลูกทุ่ง เข้าบันทึกเสียงเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกของค่ายแกรมมี่ ผลงานเพลงชุดแรกที่บันทึกเสียงคือชุด “ถูกหลอกออกโรงเรียน” สังกัดค่ายแกรมมี่ เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๓๐ โดยได้รับการสนับสนุนจากปรีชา ทรัพย์โสภา นักจัดรายการวิทยุประเภทเล่าข่าวยามเช้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในขณะนั้น ปี พุทธศักราช ๒๕๓๑ จินตหรา พูนลาภ ประสบความสำเร็จด้วยผลงานเพลงชุด “วานเพื่อนเขียนจดหมาย” ผลงานเพลงในยุคแรกเป็นแนวลูกทุ่งภาคกลาง และลูกทุ่งอีสาน แต่หลังจากมีผลงานได้ ๔ ชุด ได้เริ่มออกผลงานแนวหมอลำ จินตหรา พูนลาภได้รับความนิยมอย่างสูงสุดอีกครั้งเมื่อได้มีโอกาสร่วมงานกับนักร้องยอดนิยมเมืองไทย เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ในเพลง “แฟนจ๋า” และ “มาทำไม” รวมผลงานเพลงตั้งแต่ชุดแรก ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น ๕๔ ชุด และ ๒๔ ซิงเกิล ตัวอย่างผลงานที่มีชื่อเสียงได้แก่ชุด “ถูกหลอกออกโรงเรียน” “วานเพื่อนเขียนจดหมาย” “พลังรัก” “รักโผล่โสนแย้ม” และ“รักสลายดอกฝ้ายบาน” ปัจจุบันมีเพลงที่กำลังได้รับความนิยมคือ ฟ้าฮ้องบึ้ม และเต่างอย ด้วยเป็นผู้มีน้ำเสียงไพเราะ กอปรกับมีลีลาการร้อง และลูกคอที่เป็นเอกลักษณ์ จึงได้รับสมญานามว่า “แหบเสน่ห์” และ “นักร้องสาวเสียงพิณ”

นางสาวทองใบ จันทร์เหลือง ได้รับการยกย่องและรางวัลเกียรติยศมากมาย อาทิ นักร้องหญิงยอดเยี่ยม จากผลงานเพลง “ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้” ในงาน “คมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ ๘” ปี พุทธศักราช ๒๕๕๓ รางวัล “Daradaily The Great Awards 2012” สาขารางวัลนักร้องลูกทุ่งหญิงที่สุดแห่งปี จากเพลง “ขอใจฉันคืน” รางวัล “พระธาตุนาดูนทองคำ” ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รางวัล Thailand Fever Awards 2017 จากเพลง “เต่างอย” และรางวัลนาคราช (ลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยม) ปี พุทธศักราช ๒๕๖๑

นางสาวทองใบ จันทร์เหลือง หรือ จินตหรา พูนลาภ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำลูกทุ่ง) พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป