ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ทองนาง คุณไชย (อังคนางค์ คุณไชย) (ลำเรื่องต่อกลอน)

ทองนาง คุณไชย

เกิดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2498 ที่บ้านโคกสารเทิง ตำบลโคกสารเทิง อำเภอชานุมาน จังหวัดอุราชธานี (ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญ) ปัจจุบันอายุ 57 ปี สมรถกับนายอำนวย ศิริมณี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 52 หมู่ 8 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยสอบที่ได้ที่ 1 ของทุกชั้นเรียน มีอาชีพศิลปินการแสดงหมอลำ เพลงลูกทุ่ง และการลำเรื่องต่อกลอน ผลงานที่สำคัญร่วมแสดงศิลปะพื้นบ้านหมอลำจักโดยหน่วยงานราชการหลายแห่ง ร่วมแสดงศิลปะพื้นบ้านลูกทุ่งอีสานในงานจังหวัดและหน่วยงานราชการหลายครั้งแสดงศิลปะพื้นบ้านลูกทุ่งหมอลำ ทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุหลายครั้ง เป็นวิทยากรรับเชิญให้ส่วนราชการในการถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านจนถึงปัจจุบันหลายครั้งและหลายหน่วยงาน ร่วมแสดงเผยแพร่ศิลปะการแสดงในต่างประเทศ เช่น สิงค์โปร์ เยอรมัน ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดนฝรั่งเศส ออสเตรีย และประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ

เกียรติประวัติ ชนะเชิดการประกวดหมอลำเรื่องต่อกลอนรับโล่เชิดเกียรติเป็นสุดยอดศิลปินพื้นบ้านอีสาน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับโล่เชิดชูเกียรติคุณ เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ รับโล่รางวัลเกียรติบัตรด้านศิลปะพื้นบ้านลำเรื่องต่อกลอน การแสดงเพลงลูกทุ่งอีสานจากหน่วยงานราชการต่างๆมากกว่า 30 รางวัล