homeprovincearchitecturepaintsculpturecontact
เป็นการเดินทางรอนแรมกันมาอย่างยาวนาน หนทางที่พาเราเดินเข้าวัดกันเกือบร้อยวัดแล้ว สนุกมาก
และ รู้สึกดื่มด่ำกับผลงานศิลปะที่นับวันจะผุผังลงทุกๆ วัน