หน้าหลัก  
สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4333-2035, 0-4333-2760    
เนื้อหาล่าสุด
หน้าหลัก
ฐานข้อมูลวัฒนธรรมอีสาน
รายงานผลการดำเนินโครงการ
สื่อมัลติมีเดีย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ขวัญมอดินแดง
เครือข่ายวัฒนธรรม
อีสานนิทัศน์
หอศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์ข้อมูลลาว
ปฏิทินกิจกรรม
แผนที่
คำสั่ง/ประกาศ
ประกันคุณภาพ
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มต่างๆ
admin
ข่าวสำนักวัฒนธรรมมข.
ดาวน์โหลด
ภาพกิจกรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเว็บ มข.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
WebMail
ชมรมทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
สถิติ
จำนวนสมาชิก : 3
จำนวนข่าวสาร : 696
เว็บลิงก์: 7
ผู้เยี่ยมชม: 1169320

เพลงชุดการแสดงรวมใจไทยอีสานร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 9
ดาวน์โหลด


ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หอศิลปวัฒนธรรม มข. เชิญชม "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60"
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชมผลงานศิลปกรรมที่สะท้อนสังคมผ่านแนวคิดศิลปินระดับประเทศใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60”
 
     หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชมนิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60" ระหว่างวันที่ 5 - 30 มีนาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินผู้มีชื่อเสียง นักวิชาการด้านศิลปะ และศิลปินอิสระ ซึ่งพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
 
     โอกาสพิเศษพบกับการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดย อ.ประสิทธิ์ วิชายะ เจ้าของผลงาน “บทสนทนาแห่งความหวัง” รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม ในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

     ผลงานในนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติที่มาจัดแสดงได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด  พงษ์ดำ, ศาสตรเมธีนนธิวรรธ์ จันทนะผะลิน, ศาสตราจารย์เดชา วราชุน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ซึ่งมีศิลปินผู้สนใจจัดส่งผลงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 199  คน จากผลงานศิลปกรรม 293 ชิ้นงาน ซึ่งการจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 จากการริเริ่มของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปินให้ได้มีโอกาสแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมให้มีระดับสูงถึงขั้นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ ตลอดจนให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้ เกิดความเข้าใจ เป็นโอกาสที่ดีในการชื่นชมความงดงามของศิลปกรรมสมัยปัจจุบัน ซึ่งผลงานที่นำมาแสดง ประกอบด้วย จิตรกรรม (Painting) , ประติมากรรม ( Sculpture) , ภาพพิมพ์ (Print making) และประเภทสื่อประสม (Mixed Media) ซึ่งศิลปะเป็นสิ่งสะท้อนความเป็นไปของสังคมที่มีประโยชน์ และคุณค่าแก่ผู้คนให้ได้รับความงามของสุนทรียศาสตร์ของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมแห่งชาติ นับเป็นความสำคัญของการแสดงผลงานระดับประเทศมีความเป็นมายาวนานในด้านของผลงานที่มีคุณค่าและการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจรวมทั้งยกระดับจิตใจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยผลงานศิลปะร่วมสมัย ของผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญเงิน และ ทองแดง จากการประกวดผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และ สื่อผสม และ ยังมีผลงานของศิลปินรับเชิญ นำมาจัดแสดงในส่วนภูมิภาคอีสานอีกด้วย
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนภาษาอีสานไทน้อย
 
สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญร่วมฟื้นฟูอัตลักษณ์อีสานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนภาษาอีสาน (ไทน้อย) โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ 27-28 ก.พ. นี้ ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด พร้อมร่วมเป็นเกียรติในการเซ็น MOU มข.-เทศบาลนครขอนแก่น

     สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญผู้ที่มีใจรักในอัตลักษณ์พื้นบ้านอีสานร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนภาษาอีสาน (ไทน้อย)" ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารพุทธศิลป์ (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการจัดอบรมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัตนา จันทร์เทาว์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และคณะ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การเขียนภาษาไทน้อยอักษรโบราณของชาวอีสานในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน พร้อมสาระความรู้ด้านภาษาไทน้อยครบครัน พร้อมประยุกต์และต่อยอดนำไปใช้ในชีวิตประจำได้ ผู้ที่สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ 0 4333 2309 ภายใน 42301, 42312 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น

     ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในโอกาสพิเศษในวันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารพุทธศิลป์ (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่น จะร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมขับเคลื่อนและดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในรูปแบบอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมของชาวอีสาน และรูปแบบร่วมสมัยที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกบริบท

>>>> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดกำหนดการ <<<<

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
มข. พุทธาภิเษกพระศรี ๕๐ ปี มข.ยิ่งใหญ่ พร้อมสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม มข.ร่วมด้วยวัดไชยศรี เทศบาลตำบลสาวะถี และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสืบสานบุญเดือน ๓ ในงาน "สินไซ บุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน" พร้อมพุทธาภิเษกพระศรี ๕๐ ปี มข. พระไม้องค์ใหญ่ที่สุดในอีสาน
 
     ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับวัดไชยศรี เทศบาลตำบลสาวถี และชาวชุมชนสาวะถี พร้อมด้วยเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมสืบสานประเพณีอีสานในงาน "งานบุญเดือน ๓ สินไซ บุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน" ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่นซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการชุมชนสาวะถี พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีสมโภชพระศรี ๕๐ ปี มข. พระไม้ที่เชื่อกันว่ามีขนาดหน้าตักกว้างที่สุดในภาคอีสานอีกด้วย

     รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวัดไชยศรี เป็นเครือข่ายที่ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวอีสานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยวัดไชยศรีถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาอีสานหลายแขนง โดยเฉพาะประเพณีบุญข้าวจี่ บุญเดือน ๓ ตามประเพณีฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ของชาวอีสานที่เชื่อว่าหลายๆพื้นที่ในภาคอีสานได้ลืมเลือนไปแล้ว แต่ที่วัดไชยศรี และชุมชนสาวะถีได้พลิกฟื้นประเพณีที่ดีงามนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องขอขอบพระคุณวัดไชยศรีและชาวชุมชนสาวะถีที่ได้ร่วมสร้างสรรค์แหล่งเรียนเพื่อเป็นพื้นที่ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ประเพณี รวมไปถึงความงดงามด้านศิลปกรรมอีกด้วย

     รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ เพิ่มเติมว่า สินไซบุญข้าวจี่วิถีวัฒนธรรมอีสานในปี ๒๕๕๘ นี้ ถือเป็นวาระพิเศษของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชาวอีสาน โดยในวาระครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี ๒๕๕๗ มีดำริในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นสักการบูชาและเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป ซึ่งกำหนดรูปแบบการสร้างพระพุทธจากฐานความรู้งานวิจัยที่ศึกษาเรื่องพระพุทธรูปไม้ในภาคอีสาน ในการสร้างพระพุทธรูปไม้ในโอกาสสำคัญยิ่งนี้  มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคลากรและชุมชนหลายฝ่าย ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและคัดเลือกไม้มงคลตลอดจนกระบวนการแกะสลักองค์พระซึ่งมุ่งสะท้อนความงดงามของพระพุทธรูปผ่านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน จึงสำเร็จเป็นพระพุทธรูปไม้สักทองทั้งองค์ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง  ๒.๔๐  ซม.  สูง ๓.๒๐  ซม. นับเป็นพระพุทธรูปไม้องค์ใหญ่ที่สุดที่สะท้อนอัตลักษณ์ของอีสานตามต้นแบบของหลวงพ่อพระใสที่สร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง มีชื่อว่า “หลวงพ่อพระศรี ๕๐ ปี มข.” หรือ “พระศรีปัญญาสภูริฐาน” หมายถึง  หลวงพ่อพระศรีที่ประดิษฐานไว้ ณ แหล่งภูมิปัญญาดังแผ่นดิน ในวาระ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการดำเนินการสร้างหลวงพ่อพระศรี ๕๐ ปี มข. มุ่งให้เกิดความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและชุมชนโดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  มีพิธีกรรมตามคติความเชื่อ  ความศรัทธา  และความสามัคคีของชุมชนท้องถิ่นอีสาน ที่จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนดังนั้น ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ โดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับวัดไชยศรี จึงกำหนดให้มีการสมโภชหลวงพ่อพระศรี ๕๐ ปี มข. ขึ้นตามประเพณีท้องถิ่นอีสาน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ขอเชิญเที่ยวชมงาน "ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗"

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเที่ยวชมงาน "ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗" วันที่ ๖ พฤศจิกายน นี้ ณ ริมบึงสีฐาน และหอศิลปวัฒนธรรม มข.

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ขอเชิญเที่ยวชมงาน "ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗" ในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ริมบึงสีฐาน และหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พบกับ!!!
๐ ตระการตากับการประกวดขบวนแห่และกระทงในรูปแบบวัสดุธรรมชาติและประยุกต์
๐ ร่วมยลโฉมสาวงามผู้มากด้วยความสามารถในการประกวดนางนพมาศ
๐ กิจกรรมลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔
๐ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน การละเล่นกีฬาไทย
๐ ร่วมเชียร์การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
๐ เลือกชม ชิม ช้อปการออกร้านสินค้าพื้นเมืองและซุ้มวัฒนธรรม จากนักศึกษาและเครือข่ายด้านวัฒนธรรม
๐ พิเศษ!!! พบกับลูกทุ่งหมอลำดัง "สมจิตร บ่อทอง" พร้อมฟรีคอนเสิร์ตจากนกแอร์

-------------------------------------

กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

************************

เวลา ๑๓.๓๐ น.       เคลื่อนขบวนแห่ไปยังบึงสีฐาน
เวลา ๑๗.๓๐ น.       เริ่มการแสดงศิลปวัฒนธรรม ช่วงที่ ๑ โดยวงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา ๑๘.๐๐ น.       แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณงาน และนางนพมาศทุกคนพร้อมกันที่บริเวณท่าน้ำ ริมบึงสีฐาน
เวลา ๑๘.๑๐ น.       พิธีเปิดงาน ณ บริเวณเวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม
                            - ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม   กล่าวรายงาน
                            - ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวเปิดงาน
                            - ประธาน แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าประกวดนางนพมาศร่วมลอยกระทง
                            - การแสดงศิลปวัฒนธรรม ช่วงที่ ๒ โดยวงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา ๑๙.๐๐ น.       การประกวดนางนพมาศ รอบที่ ๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี มอบของที่ระลึกแก่นางนพมาศ
เวลา ๑๙.๔๕ น.      การแสดงศิลปวัฒนธรรม ช่วงที่ ๓ โดยวงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา ๒๐.๐๐ น.       การประกวดนางนพมาศ รอบที่ ๒  
เวลา ๒๐.๓๐ น.       การแสดงศิลปวัฒนธรรม ช่วงที่ ๔  โดยวงสินไซ มข.
เวลา ๒๐.๔๐ น.      การประกวดนางนพมาศ รอบที่ ๓ และการประกาศผลและมอบรางวัล
                           - การประกวดกระทงขนาดเล็ก
                           - การประกวดกระทงขนาดใหญ่
                           - การประกวดขบวนแห่
เวลา ๒๑.๓๐ น.      การแสดงความสามารถพิเศษของผู้เข้าประกวดนางนพมาศ
เวลา ๒๒.๐๐ น.      การแสดงศิลปวัฒนธรรม ช่วงที่ ๕ โดยวงสินไซ มข.
เวลา ๒๒.๑๐ น.      การประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดนางนพมาศ โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญถ่ายภาพหมู่นางนพมาศได้รับรางวัล
เวลา ๒๒.๓๐ น.     ปิดงานลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๗


     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มข. โทร.๐๔๓-๒๐๒-๔๐๐ ภายใน ๔๐๐๓๓, ๔๐๐๓๔ หรือสำนักวัฒนธรรม มข. โทร.๐๔๓-๓๓๒-๐๓๕ โทรสาร ๐๔๓-๓๓๒-๗๖๐ ภายใน ๔๒๓๐๑ http://www.kku.ac.th , http://aca.kku.ac.th , http://cac.kku.ac.th

     ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญร่วมประกวดขบวนแห่และกระทง ในประเพณีลอยกระทง มข. ประจำปี ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดขบวนแห่และกระทง ในประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๓ พ.ย. ๕๗

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดขบวนแห่ และการประกวดกระทง ในประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗

------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัคร

การประกวดขบวนแห่ -----> คลิกดาวน์โหลดที่นี่

การประกวดกระทง ----> คลิกดาวน์โหลดที่นี่

------------------------------------------------------------------------------------

การประกวดขบวนแห่กระทง
คุณสมบัติ
๑ ขบวน  มีผู้ร่วมขบวนไม่เกิน  ๑๕๐  คน
๒ ให้มีกระทงขนาดใหญ่ขนาด ๓ ฟุต ประกอบขบวนแห่ พร้อมกับพาหนะที่ประดับสวยงามกลมกลืนเข้ากัน
๓ ให้มีนางนพมาศประกอบขบวนแห่
๔ การแสดงเน้นศิลปวัฒนธรรมประกอบขบวน สวยงาม พร้อมเพรียงและมีกิจกรรมในขบวนแห่อย่าง สร้างสรรค์
๕ การแต่งกายที่เน้นวัฒนธรรมไทยหรือบ่งบอกถึงความเป็นชาติพันธุ์ต่างๆ
๖ ในรูปแบบการจัดขบวนแห่ ต้องมีส่วนที่รณรงค์เพื่อสร้างสรรค์สังคมในเชิงบวก เช่น รณรงค์สิ่งแวดล้อม วินัยจราจร รักประเทศไทย ประหยัดพลังงาน ยาเสพติด ความพอเพียง ฯลฯ

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑  รางวัล   เงินรางวัล   ๑๕,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  จำนวน ๑  รางวัล  เงินรางวัล   ๑๓,๐๐๐  บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  จำนวน ๑  รางวัล   เงินรางวัล  ๑๑,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย จำนวน ๕  รางวัล   เงินรางวัล     ๕,๐๐๐  บาท

------------------------------------------------------------------------------------

การประกวดกระทง
ประเภทกระทงที่จัดการประกวด
- กระทงประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
- กระทงประเภทประยุกต์

ขนาดกระทงที่จัดการประกวด
- กระทงขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  ๒ ฟุต
- กระทงขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๓ ฟุต ขึ้นไป

คุณสมบัติ
๑. ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  ๒ ฟุต
๒. ตัวกระทงต้องเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ เป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์ ตกแต่งประดับลวดลาย หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นมลพิษต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ไม่จำกัดความสูงและรูปทรง
๓. เป็นกระทงเน้นแนวคิดแบบประเพณีนิยม  โดยมีรูปแบบตามประเพณีโบราณ   ในเรื่องการออกแบบส่วนประกอบกระทงมีความถูกต้องตามประเพณีโบราณและการใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสม
๔. มีการประดิษฐ์ด้วยความประณีต เรียบร้อย สวยงาม ใช้สีสัน สัดส่วน รูปทรงที่เหมาะสมกลมกลืน
๕. มีเครื่องบูชา(ดอกไม้ ธูป เทียน)และองค์ประกอบของกระทง สื่อความหมายถึงความเชื่อของประเพณีลอยกระทงและแสดงถึงเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยหรืออีสาน
๖. กระทงต้องสามารถลอยและเคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างสวยงามด้วยตัวเอง

รางวัลการประกวด 
รางวัลการประกวดกระทงขนาดเล็ก

รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑  รางวัล  เงินรางวัล  ๓,๐๐๐   บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทละ ๑  รางวัล  เงินรางวัล  ๑,๕๐๐   บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทละ ๑  รางวัล  เงินรางวัล  ๑,๐๐๐   บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย ประเภทละ ๒  รางวัล  เงินรางวัล     ๕๐๐   บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
 
รางวัลการประกวดกระทงขนาดใหญ่
รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑  รางวัล  เงินรางวัล  ๖,๐๐๐   บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทละ ๑  รางวัล  เงินรางวัล  ๕,๐๐๐   บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   ประเภทละ ๑  รางวัล  เงินรางวัล  ๔,๐๐๐   บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย ประเภทละ ๒  รางวัล  เงินรางวัล  ๒,๐๐๐   บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

------------------------------------------------------------------------------------

การรับสมัคร

   ๑. ผู้สนใจจะส่งกระทงเข้าประกวดทุกชนิด และ ขบวนแห่  โปรดติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบ สมัครได้ที่  สำนักวัฒนธรรม  อาคารหอศิลปวัฒนธรรม  (ริมบึงสีฐาน)  มหาวิทยาลัย-ขอนแก่น โทร/โทรสาร ๐-๔๓๓๓-๒๗๖๐ภายใน  ๑๑๙๐๑, ๑๑๙๑๐ หรือ สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ เวปไซด์สำนักวัฒนธรรม ที่  cac.kku.ac.th
   ๒. กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันจันทร์ที่  ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ในวันเวลาราชการ (หากพ้นกำหนดจะไม่รับสมัคร)
   ๓. การสมัครส่งกิจกรรมเข้าประกวดทุกประเภท   ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร  ภายในเวลาที่กำหนด(หากไม่มีเอกสารหลักฐานจะมีผลต่อการตัดสินและคะแนน)
   ๔. หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สอบถามได้ที่ สำนักวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

เชิญร่วมประกวดนางนพมาศ ในประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น '๕๗

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญสาวงามผู้มากความสามารถร่วมประชันโฉมในการประกวดนางนพมาศ ในประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๔ พฤศจิกายน นี้

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญสาวงามร่วมการประกวดนางนพมาศ ในประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

คลิกดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การประกวด | ใบสมัคร

คุณสมบัติทั่วไป
 - เพศหญิง
 - อายุ  ๑๕  ปีขึ้นไป
 - แต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองอีสาน (ประเภทผ้าในการแต่งกาย, แหล่งที่มาของผ้า)
 - รองเท้าสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐   บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑   เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒   เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย   มี  ๒   รางวัล   รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท

     รายละเอียดเพิ่มเติม  โปรดติดต่อ  สอบถามได้ที่  กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร ๐๔๓- ๒๐๒-๒๐๔ โทรสาร  ๐๔๓- ๒๐๒-๔๖๙ ภายใน ๔๐๑๔๗ และ ๔๐๑๔๙

ขอเชิญชมฟรีคอนเสิร์ตกีต้าร์คลาสสิก Hucky Eichelmann 2014

เชิญร่วมสัมผัสกลิ่นไอดนตรีคลาสสิกในท่วงทำนองตะวันออก ในคอนเสิร์ตกีต้าร์คลาสสิก Hucky Eichelmann Thailand Tour 2014 : The Music of ASEAN ชมฟรี!!!

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ขอเชิญร่วมชมและสัมผัสบทเพลงคลาสสิกใน Hucky Eichelmann Thailand Tour 2014 : The Music of ASEAN ในวันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมพีระสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

     สำรองที่นั่งได้ที่สำนักวัฒนธรรม โทร. 0 4333 2760, ศูนย์ข้อมูลลาว โทร. 0 4333 2309 หรือคุณบุญยืน โทร. 08 9622 5507 ชมฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ร่วมประชันวงโปงลางใน ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ ๒๕๕๗ มหกรรมลำผู้ไท พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร

เตรียมระเบิดศึกประชันวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ครั้งที่ ๗ : มหกรรมลำผู้ไท” พร้อมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ ตุลาคม ๕๗

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เชิญวงโปงลางพื้นเมืองอีสานระดับอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ร่วมการประกวด “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

     เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่
http://www.kku.ac.th
http://aca.kku.ac.th
http://cac.kku.ac.th

คลิกดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การประกวด -
ไฟล์ PDF
ใบสมัคร -
ไฟล์ PDF

     โดยส่ง VCD  หรือ DVD บันทึกการแสดงสดของวงโปงลาง ทางคณะกรรมการมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้ดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกเข้ารอบให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรับทราบ ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และสามารถรับทราบผลการประกวดได้ที่เว็บไซต์ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (http://aca.kku.ac.th) และ สำนักวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://cac.kku.ac.th)

     รายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ / โทรสาร.๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕ หรือ ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ (นายวรศักดิ์  วรยศ  โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๔๖ ๕๑๓๓, นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร โทรศัพท์ ๐๘ ๙๕๖๙ ๘๐๕๔ นายณัฐวุฒิ  จารุวงศ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๔๙๖๐ ๐๒๖๑ และนางสาวคณิตตา คลังทอง ๐๘ ๑๗๒๙ ๐๘๑๖)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
เฟซบุ๊คเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มข.

banner-poll1-1.gif

banner-calendar.jpg

banner-email.png

banner_newsletter.png

banner_dow1nloadfont.jpg

banner_pics.jpg

morlum.jpg

isanshow.jpg

esanart.jpg

culture_tour.png

plam.png

ฐานข้อมูลฮีต 12 คอง 14

banner_laos copy.png

isan_film.jpg

ethnics_kku.jpg

55.jpg

_3.jpg
praratchadamri.jpg
ratchalekha.jpg
manussaya.jpg
silapawatthanatham.jpg
morradok.jpg
culture.jpg
artch.jpg
chcity.jpg
lekprapai.jpg


 

Contact Webmaster PooPeh