หน้าหลัก  
สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4333-2035, 0-4333-2760    
เนื้อหาล่าสุด
หน้าหลัก
ฐานข้อมูลวัฒนธรรมอีสาน
รายงานผลการดำเนินโครงการ
สื่อมัลติมีเดีย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ขวัญมอดินแดง
เครือข่ายวัฒนธรรม
อีสานนิทัศน์
หอศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์ข้อมูลลาว
ปฏิทินกิจกรรม
แผนที่
คำสั่ง/ประกาศ
ประกันคุณภาพ
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มต่างๆ
admin
ข่าวสำนักวัฒนธรรมมข.
ดาวน์โหลด
ภาพกิจกรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเว็บ มข.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
WebMail
ชมรมทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
สถิติ
จำนวนสมาชิก : 3
จำนวนข่าวสาร : 684
เว็บลิงก์: 7
ผู้เยี่ยมชม: 1120254

เพลงชุดการแสดงรวมใจไทยอีสานร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 9
ดาวน์โหลด


ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ขอเชิญร่วมสายบุญ "กฐินมหาวิทยาลัขอนแก่น ๒๕๕๗"

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ๒๕๕๗ ระหว่าง ๑๘-๑๙ ตุลาคม นี้ วัดอัมพวันม่วงน้อย จ.กาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญพุทธศาสนิกผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดอัมพวันม่วงน้อย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถเดินทางเข้าร่วมพิธีทอดกฐิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วัดเวฬุวัน ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยสำรองที่นั่งได้ที่งานบริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คุณฉัตตุพร จันทิพย์) โทร. ๐๘๕ ๐๐๓ ๖๕๙๒ ภายใน ๑๒๐๙๗ รับจำนวนจำกัด

พร้อมเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องอัฐบริขารกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยแสดงความจำนงภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยแจ้งความประสงค์หรือน่าส่งแบบแสดงความจำนงมาที่  นางตุลยา นานอก สำนักวัฒนธรรม อาคารหอศิลปวัฒนธรรม โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๓๓๒๐๓๕ ภายใน ๔๔๓๗๘   หรือมือถือ ๐๘๑๕-๗๔๗๐-๔๙ (มีใบอนุโมทนาบัตร) และขออนุญาตนำลงในหนังสือที่ระลึกงานกฐิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕, ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ ภายใน ๑๑๙๑๐, ๔๒๓๐๑

กำหนดการ
การทอดถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปี ๒๕๕๗
ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ วัดอัมพวันม่วงน้อย ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
*************************

วันเสาร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ (ตรงกับวันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑)
๐๙.๐๐ น.    ตั้งองค์กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วัดอัมพวันม่วงน้อย ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๓.๐๐ น.    พิธีกวนข้าวทิพย์
๑๘.๐๐ น.    พิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ ๙ รูป
๑๙.๐๐ น.    ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ แสดงโดย พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโส) เจ้าคณะภาค ๙ (ส) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น
๒๐.๐๐ น.    ชมการแสดงมหรสพสมโภชองค์กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วงโปงลางสินไซและหมอลำเครือข่ายศิลปินมรดกอีสาน)
๒๑.๐๙ น.    พิธีจุดเทียนชัยงานพุทธาภิเษกหลวงพ่อพุทธธรรมจักร

วันอาทิตย์  ที่  ๑๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
๐๖.๐๐ น.    คณะญาติธรรมออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๐๘.๐๐ น.    ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๐ รูป
๐๘.๓๐ น.    ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
๑๐.๐๐ น.    ตั้งขบวนแห่องค์กฐินจากบริเวณหน้าประตูทางเข้าวัดและเดินขบวนแห่เข้าสู่วิหารหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์และเดินเวียนประทักษิณรอบวิหาร ๓  รอบ โดยมี อธิการบดี รองอธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำขบวนแห่องค์กฐิน พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
๑๐.๐๙ น.    พิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปี  ๒๕๕๗
๑๑.๓๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.    ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ และเขื่อนลำปาว
๑๖.๓๐ น.    เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสวัสดิภาพ

     วัดอัมพวันม่วงน้อย  สังกัดธรรมยุต  ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าดงดิบมีต้นไม้เบญจพรรณขนาดใหญ่เป็น จำนวนมาก  เช่น  ต้นไม้ยาง  ต้นไม้กุง  ต้นไม้ก่อ  และว่านสมุนไพรหลายชนิดขึ้นอยู่ทั่วไป  มีซากอิฐโบราณ กองเรียงรายลักษณะรูปสี่เหลี่ยมคล้ายเอวขันธ์โบสถ์  และใบเสมา  หินสลัก  และได้ขุดพบไหโบราณ  เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้มาตรวจสอบ  สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ  ๗๐๐ – ๙๐๐  ปี  สมัยทวารวดี  ชาวบ้านเรียกสถานที่นี้ว่า  กู่ดอนก่อ  ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์  ชาวบ้านให้ความเคารพยำเกรงมาก  ต่อมาได้มี พระธุดงค์สายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น  มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานและเผยแพร่ธรรม คำสอนของ พระพุทธเจ้า  เช่น  หลวงปู่ฝั้น  อาจาโร หลวงปู่อ่อน  ญาณสิริ  องค์อื่น ๆ  อีกหลายองค์  ทำให้ชาวบ้าน อัมพวันแห่งนี้ เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย  ต่อมาหลวงปู่โสมหรือพระครูประสิทธิ์ สมณญาณ  เจ้าคณะตำบลเว่อ  ได้มาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  ณ  กู่ดอนก่อแห่งนี้  และได้มองเห็นการณ์ไกล  จึงได้ชักชวนชาวบ้านอัมพวัน  ฟื้นฟูบูรณะกู่ดอนก่อแห่งนี้ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่บำเพ็ญบุญกุศล และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานของพุทธศาสนิกชนในละแวกนี้และได้มอบหมายให้  นายสุวรรณทอง  นาสินส่ง ( ผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้น ) พร้อมชาวบ้าน  ได้มีฉันทามติขอทำหนังสือเสนอขึ้น ทะเบียนสร้างวัดเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๔๗๓  ได้นามว่า  วัดอัมพวันม่วงน้อย  ตามชื่อหมู่บ้านและได้ปักอาณาเขต ของวัดอัมพวันม่วงน้อย  มีเนื้อที่โดยประมาณ  ๙๖  ไร่เศษ (ข้อมูล http://www.watpa-amphawan.com/)

ร่วมประชันวงโปงลางใน ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ ๒๕๕๗ มหกรรมลำผู้ไท พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร

เตรียมระเบิดศึกประชันวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ครั้งที่ ๗ : มหกรรมลำผู้ไท” พร้อมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ ตุลาคม ๕๗

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เชิญวงโปงลางพื้นเมืองอีสานระดับอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ร่วมการประกวด “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

     เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่
http://www.kku.ac.th
http://aca.kku.ac.th
http://cac.kku.ac.th

คลิกดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การประกวด -
ไฟล์ PDF
ใบสมัคร -
ไฟล์ PDF

     โดยส่ง VCD  หรือ DVD บันทึกการแสดงสดของวงโปงลาง ทางคณะกรรมการมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้ดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกเข้ารอบให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรับทราบ ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และสามารถรับทราบผลการประกวดได้ที่เว็บไซต์ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (http://aca.kku.ac.th) และ สำนักวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://cac.kku.ac.th)

     รายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ / โทรสาร.๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕ หรือ ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ (นายวรศักดิ์  วรยศ  โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๔๖ ๕๑๓๓, นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร โทรศัพท์ ๐๘ ๙๕๖๙ ๘๐๕๔ นายณัฐวุฒิ  จารุวงศ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๔๙๖๐ ๐๒๖๑ และนางสาวคณิตตา คลังทอง ๐๘ ๑๗๒๙ ๐๘๑๖)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ขอเชิญเช่าบูชาพระกริ่ง ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมเฉลิมฉลองวาระ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างกุศลยิ่งใหญ่เชิญร่วมเช่าบูชา "พระกริ่ง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น" เสริมมงคลชีวิต

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมสร้างกุศลสั่งจองและเช่าบูชา "พระกริ่ง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น" เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระพิเศษ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม รายได้สมทบกองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาบุคลากร

     "พระกริ่ง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น" สร้างจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่หามาด้วยความยากลำบากและเป็นมงคล พร้อมได้รับการพุทธาภิเษกจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเกจิชื่อดัง อาทิ พระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น, หลวงปู่วิไล เขมิโย วัดถ้ำพญาช้างเผือก จ.ชัยภูมิ, หลวงปู่ท่อน ญาณวโร วัดป่าศรีอภัยวัน อำเภอเมือง จ.เลย, หลวงพ่อเมือง พลวัฒโฒ วัดป่ามัชฌิมวาส จ.กาฬสินธุ์, พระครูจันทปัญญาคุณ วัดขันธสีมาราม จ.อุดรธานี, พระครูสิริปุญญารักษ์ (หลวงพ่อบุญเกิด อริโย) วัดอัมพวันม่วงน้อย จ.กาฬสินธุ์ หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรม จ.ขอนแก่น, พระอาจารย์หลอย วัดอัมพวันม่วงน้อย จ.กาฬสินธุ์ เป็นต้น

รายละเอียดในการสั่งจอง "พระกริ่ง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น" มีดังนี้

1. พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื้อนวะโลหะ
บูชา 3,000 บาท จำนวนสร้าง 5,000 องค์ ประกอบด้วย
- พระกริ่งบรรจุผงพระธาตุข้าวบิณฑ์
- พระบรมสารีริกธาตุ 1 องค์ ตอกเลขทุกองค์

2. พระกริ่ง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื้อสัมฤทธิ์
บูชา 1,000 บาท จำนวนสร้าง 5,000 องค์ ประกอบด้วย
- พระกริ่งบรรจุผง และตอกเลขทุกองค์

3. พระชัยวัฒน์
บูชา 500 บาท จำนวนสร้าง 5,000 องค์

     ผู้ที่สนใจสั่งจองและเช่าบูชาพระกริ่ง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม โทร. 043 202 400 ภายใน 40033-4 สำนักวัฒนธรรม โทร. 0 4333 2035, 0 4333 2760 ภายใน 11910, 44378 หรือที่ ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 4320 2842, 082 745 7940
 
     สามารถโอนเงินค่าสั่งจองและเช่าบูชาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสำนักงานอธิการบดี เลขที่ 405-040443-6 ชื่อบัญชี "กองทุนพระกริ่ง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

     สำหรับผู้สั่งจองแล้วสามารถติดต่อรับพระกริ่งได้ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 (กำหนดเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) ที่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวัฒนธรรม ร่วมถวายพวงมาลาสักการะวันมหิดล

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันเนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗

     สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมถวายพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กว่า ๗๐ หน่วยงาน ในพิธีได้รับเกียรติจากนายนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

     สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๓๔ ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการแพทย์ ทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันทางการแพทย์หลายสถาบัน อาทิ Certificate in Public Health C.P.H., มหาวิทยาลัย Harvard วิชาแพทย์ Doctor of Medicine (M.D.) พระราชกรณียกิจที่สำคัญได้ทรงปรับปรุงการศึกษาแพทย์ การศึกษาพยาบาลของสยามประเทศ รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์ ทรงสนับสนุน และพระราชทานทุนค้นคว้า ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกด้วย พร้อมกันนี้ทรงเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ เสด็จสวรรตเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๗๒ พระชนมายุ ๓๗ พรรษา ๘ เดือน ๒๓ วัน

สำนักวัฒนธรรม คว้ารางวัลใน KKU Show & Share ๒๐๑๔

สำนักวัฒนธรรม มข. คว้ารางวัลอันดับ ๓ ผลงานวิดีทัศน์ KKU Show & Share ๒๐๑๔ พร้อมร่วมนำเสนอโมเดลการบริหารจัดการ ๓M หาร ๒

     สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมนำเสนอผลงานการบริหารจัดการภายใต้โมเดล ๓M หาร ๒ ในงาน KKU Show & Share ๒๐๑๔ พร้อมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดประเภทวิดีทัศน์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัลแก่ ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม สำหรับโมเดล ๓M หาร ๒ เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารและแนวปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สู่การสร้างคุณค่า และความภาคภูมิใจในการธำรงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ประกอบด้วย ๑) Management เป็นการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมกับคู่เทียบ หรือที่เรียกว่า Benchmarking ทั้งในด้านแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การประกันคุณภาพ ศึกษาแผนปฏิบัติงานร่วมกัน  พร้อมผลักดันการทำงานสู่ระดับอาเซียนและนานาชาติ ๒) Man มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร และแลกเปลี่ยนผลงานหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานและปักษ์ใต้ เพื่อแบ่งปันแนวคิด ประสบการณ์ทำงาน พร้อมสร้างสรรค์องค์ความรู้ร่วมกัน สู่แนวปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงในหลากหลายบริบทการทำงาน ทั้งการแสดงนิทรรศการด้านศิลปะ การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ การเผยแพร่วัฒนธรรมสู่ชุมชน ๓) Money เป็นการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นการบริหารงบประมาณอย่างประหยัด ได้ผลคุ้มค่า ส่งผลบวกแต่ทั้งสองหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ นิทรรศการอาเซียน อาร์ท ครั้งที่ ๓ การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานสู่ภาคใต้ รวมไปถึงการแสดงบุหลันตานีในงานมรดกอีสาน จากทั้ง ๓ องค์ประกอบนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำกิจกรรมร่วมกัน ในลักษณะของการ “หาร ๒” โดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นองค์กรร่วมบริหารจัดการดำเนินงาน แบ่งปันทั้งในด้านแนวคิดการบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ นำไปสู่การต่อยอดและสร้างสรรค์งาน ก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม สร้างความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ สานความสัมพันธ์อันดี และยกระดับองค์กรสู่อาเซียนและนานาชาติร่วมกัน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สำนักวัฒนธรรม มข. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายบริการวิชาการ

สำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายบริการวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมอีสาน

     เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการ "การบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน" โดย นายวิทยา วุฒิไธสง นักวิชาการวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสานในห้องอีสานนิทัศน์ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ลักษณะภูมิประเทศ กลุ่มชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีความเชื่อ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อไป

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สำนักวัฒนธรรม มข. และเครือข่ายจัดประกวดวาดภาพ ฮูปแต้มอีสาน สืบสานมรดกศิลปะพื้นถิ่น

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนหนองเรือวิทยา ร่วมกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดประกวดฮูปแต้มอีสานเพื่อสืบสานมรดกท้องถิ่น

     เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนหนองเรือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดการประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษา "ฮูปแต้มอีสาน" : ฟื้นฟูสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฮูปแต้มอีสาน ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม นายนพรัตน์ กอกหวาน ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น และนายวีระพงษ์ ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับความสนใจจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลายจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเข้าประกวดกว่า ๑๘๐ ผลงาน

ผลรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีฮูปแต้มอีสาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ เด็กหญิงพรประภา ก่อแก้ว โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงอาทิตยา คำงาม โรงเรียนหนองเรือวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กชายประยูร เดชโนนสังข์ โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ชมเชย เด็กชายอดิศักดิ์ วงทานี โรงเรียนหนองเรือวิทยา และ เด็กหญิงสุภาวดี คงบุญวาท โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ นางสาวกัณฐมาศ มีศิริ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวบุษยมาศ สังทอง โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ ๒ นายพุฒิชัย นามสพุง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ชมเชย นางสาวขวัญภิรมย์ แทบแสน โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม และ นายกรวิชญ์ โทฮาด โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

     นายวีระพงษ์ ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานโครงการ กล่าวว่า จุดมุ่งหมายในการจัดประกวดวาดภาพระบายสีฮูปแต้มอีสานเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านในการสร้างภูมิคุ้มกันที่เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน เป็นการศึกษากลวิธีและการสร้างสรรค์ผลงานของช่างแต้ม เพื่ออนุรักษ์ฮูปแต้มในท้องถิ่น โดยการปลูกจิตสำนึกผ่านเยาวชนรุ่นใหม่

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
มข.ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากที่ราบสูงสู่ปลายด้ามขวาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และสำนักวัฒนธรรมร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในงานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 22 ณ มอ.ปัตตานี

     ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 22 "สืบสาน 2 วัฒนธรรม จากที่ราบสูง - ปลายด้ามขวาน" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม และ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมนำวงโปง "สินไซ" จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมการแสดงในงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการแสดงลิเกฮูลู ศิลปะประจำถิ่นของภาคใต้ ซี่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
เฟซบุ๊คเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มข.

banner-poll1-1.gif

banner-calendar.jpg

banner-email.png

banner_newsletter.png

banner_dow1nloadfont.jpg

banner_pics.jpg

morlum.jpg

isanshow.jpg

esanart.jpg

culture_tour.png

plam.png

ฐานข้อมูลฮีต 12 คอง 14

banner_laos copy.png

isan_film.jpg

ethnics_kku.jpg

55.jpg

_3.jpg
praratchadamri.jpg
ratchalekha.jpg
manussaya.jpg
silapawatthanatham.jpg
morradok.jpg
culture.jpg
artch.jpg
chcity.jpg
lekprapai.jpg


 

Contact Webmaster PooPeh