ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

"One Day Camp" เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ยลยินวัฒนธรรม ในวันที่ 16-18 มีนาคม 2564

โครงการเปิดโลกการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ “One Day Camp” ในวันที่​16 -18​ มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม โดยมีบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพร้อมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะด้วยตนเอง อาทิเช่น การวาดภาพด้วยใจ สู้ภัยโควิด, การทำธุงใยแมงมุม, ทำกระทงบกถวายเป็นพุทธบูชา, การเพ้นท์แก้ว และการจัดสวนจิ๋วเป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ และต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป

ทั้งนี้หากโรงเรียนใด สนใจทำกิจกรรมสามารถติดต่อมาได้ที่
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0 4320 2663

]]>