ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เชิญชม‼‼ นิทรรศการออนไลน์แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน

เชิญชม‼‼
นิทรรศการออนไลน์แสดงผลงานการออกแบบ
โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน”
โดยมีผลิตภัณฑ์จาก 10 กลุ่มดังนี้

1.กลุ่ม ผ้าฝ้าย หนองหญ้าปล้อง
2.กลุ่ม ไหมอีรี่ หนองหญ้าปล้อง
3.กลุ่ม กษมากกถัก
4.กลุ่ม ผ้าไหมสมใจนึก
5.กลุ่ม เสื่อกกไดโนเสาร์
6.กลุ่ม จักสานไดโนเสาร์
7.กลุ่ม ทอผ้าฝ้าย โคกภูตากา
8.กลุ่ม บ้านสบายจิตร
9.กลุ่ม จักสานพังทุย
10.กลุ่ม ไผ่ตะวัน
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share