ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปฏิทินกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างสร้างสรรค์

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม

จัดนิทรรศการให้ความรู้ เผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • Date

    เมษายน 8, 2021

  • Skills

    8 กรกฏาคม 2564

Share