ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

หอภาพยนต์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน ISAN Soft Power ขุมทรัพย์ขับเคลื่อน ‘อีสานใหม่’ สู่สากล

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลขอนแก่น หอภาพยนต์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมงาน ISAN Insight Summit 2024 ในหัวข้อ “ISAN Soft Power ขุมทรัพย์ขับเคลื่อน ‘อีสานใหม่’ สู่สากล” โดยออกบูธแสดงโชว์กิจกรรมต่างๆ ของหอภาพยนต์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง หนังเมืองแคน ค่ายหนังฯ เข็นบทขึ้นภูเขา ฯลฯ
พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษ “ยกระดับอีสานให้เป็นดินแดนสำหรับ Film Infrastructure ระดับนานาชาติ” โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้ปลุกปั้น หนังไทย ผ่าน Production ระดับสากล ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share project