ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันเกิดแบบอีสานบ้านเฮา ม่วนๆ ซื่นๆ ในงาน”สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิด” ประจำเดือน “กรกฎาคม”

สุขสันต์วันเกิดแบบอีสานบ้านเฮา ม่วนๆ ซื่นๆ
ในงาน”สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิด” ประจำเดือน “กรกฎาคม”
เพื่อเสริมสร้างกำลังกาย กำลังใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกิดในเดือนกรกฎาคม
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖
พบกันที่ ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่ม ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
สำหรับบุคลากรที่เกิดเดือนกรกฎาคม สามารถลงทะเบียนได้ที่ ลิงค์ >>
ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แล้วพบกัน