ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันเกิดกับกิจกรรม “สุขีมั่นสู่ ขวัญวันเกิด” สำหรับผู้ที่เกิดเดือน มิถุนายน

สุขสันต์วันเกิดกับกิจกรรม “สุขีมั่นสู่ ขวัญวันเกิด” สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกิดเดือน มิถุนายน
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในงาน “สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด” สำหรับผู้ที่เกิดเดือนมิถุนายน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี
พบกับ!!
กิจกรรมสุดพิเศษภายในงานอีกมากมาย
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.เป็นต้นไป
ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐๔๓ ๒๐๒๖๖๓