ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

“สานสัมพันธ์เครือข่าย สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยม” โครงการโฮมดิน 4

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์ ศิลปินในระดับชาติ และนานาชาติ
โดยมีคณาจารย์ และศิลปินร่วมสร้างสรรค์ผลงานมากมาย
ได้แก่
1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
4.ด่านเกวียนร่วมสมัย นครราชสีมา
5.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
7.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6
8.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
9.มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. สตูดิโอนายธง
11. สตูดิโอปั้นแต้ม
12. สตูดิโอศิลป์เจริญ
13. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15. ปรโลก สตูดิโอ
16. ฮั้ว 555 สตูดิโอ
17. ลาวไฟ
18. Art Room by Chakri
19.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2567
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น