ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับ “ธุรกิจหมอลำ สู่ตลาดดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับ “ธุรกิจหมอลำ สู่ตลาดดิจิทัล”

นำโดย นายวรศักดิ์ วรยศ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และนายฐัพไทย ถาวร ตัวแทนบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งโครงการ “ธุรกิจหมอลำ สู่ตลาดดิจิทัล” จัดโดย โครงการวิจัย หมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิถีการแปรเปลี่ยนนวัตกรรมและการประกอบการทางวัฒนธรรมในสังคม โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ความร่วมมือกับ Kenan Foundation Asia และ Meta

โดยโครงการจัดขึ้นเมื่อ 7 กรกฎาคม 2565
ณ Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share