ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมจินตนาการสร้างสรรค์ไปกับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมจินตนาการสร้างสรรค์ไปกับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 220 คน ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยน้องๆ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ
ทั้งการปลูกต้นไม้ จัดสวนจิ๋วเพื่อให้ใส่ใจและรักธรรมชาติ และการถักทอร้อยธุงใยแมงมุมหลากสวยงาม โดยกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างจินตนาการ ประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรียนทั้งนี้ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมขอขอบคุณโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ที่นำนักเรียนร่วมกิจกรรมดีๆ
หากโรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ โทร 043-203379
(ในเวลาราชการ)
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share