ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สานต่อกิจกรรมสร้างสรรค์ โครงการนวัตศิลป์อีสาน (ISAN Arts and Crafts Innovation) ปี 2

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการนวัตศิลป์อีสาน (ISAN Arts and Crafts Innovation) ตอน “สืบศิลป์อีสาน สรรสร้างการแสดงหุ่นร่วมสมัย” ปี 2 นำโดย ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในรูปแบบ On -line ผ่าน Zoom และ On – Site ว่ากิจกรรมนี้ เป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงหุ่น ให้นักศึกษา ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับศิลปินและปราชญ์ชาวบ้าน และเป็นการต่อยอดจากโครงการนวัตศิลป์ ปี 1 (ปี2562) ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตการแสดงหุ่นให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย คงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอีสานไว้ เป็นนวัตกรรมสื่อวัฒนธรรมที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับวัยรุ่นสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว จากรุ่นต่อรุ่นสืบไปณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 คน ในโครงการ ปีที่ 2 นี้ จะเป็น เรื่อง พระสุธน มโนราห์ ตอน มโนราห์เล่นน้ำ
ซึ่งในกิจกรรมช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายเรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้าน สร้างสรรค์สู่ละครหุ่น เรื่อง พระสุธน มโนราห์ และ นายณัฐพล พวงคต หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บรรยาย เรื่อง แนวทาง หลักเกณฑ์ การจัดตั้งชมรม
ส่วนช่วงบ่าย เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานการแสดงหุ่นร่วมสมัย” หัวข้อ “ศิลปะการแสดงกับดนตรีในการสร้างสรรค์หุ่นร่วมสมัย” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชญ อัคพราหมณ์ และ อาจารย์อาทิตย์ กระจ่างศรี อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทั้งนี้ จะได้ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2564 ในการสร้างสรรค์ เขียนบท ประดิษฐ์หุ่น ทำดนตรี ผสมผสานเล่าเรื่องราวตามวรรณกรรมด้านงานศิลปะแบบสร้างสรรค์ มานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันในรูปแบบละครหุ่นต่อไป
  • Date

    เมษายน 9, 2021

Share