ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับ สาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2023

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมต้อนรับกองประกวด และสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2023 โดยได้จัดกิจกรรมปล่อยปลาลงบึงสีฐาน และไห้ว”พระศรีปัญญาสภูริฐาน” หลวงพ่อพระศรี ๕๐ ปี มข. โดยใช้ขันหมากเบ็งที่ตกแต่งสวยงาม เพื่อสร้างเสริมความเป็นสิริมงคล สร้างความประทับใจอย่างยิ่งให้แก่สาวงามก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพฯ เพื่อทำภารกิจต่อไป
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share