ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำญาติธรรมพุทธศาสนิกชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางสร้างกุศลถวายเทียนพรรษากับกิจกรรม “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำญาติธรรมพุทธศาสนิกชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางสร้างกุศลถวายเทียนพรรษากับกิจกรรม “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัด / สำนักสงฆ์ต่าง ๆ รวม 10 วัด ณ จังหวัดขอนแก่น

นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
พร้อมด้วย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รศ.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์
อาจารย์ประภาส แก้วเกตุพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผศ.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พร้อมเดินทางไปทำบุญร่วมด้วย โดยมีคณะที่ร่วมเดินทาง ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กองบริหารงานกลาง
บัณฑิตวิทยาลัย สำนักหอสมุด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และมีบุคลากรเกษียณมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share