ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความอาลัยในพิธีสวดอภิธรรม รศ.อุดม บัวศรี อดีตผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความอาลัยในพิธีสวดอภิธรรม รศ.อุดม บัวศรี อดีตผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์งษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธี ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ทั้งนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธีสวดอภิธรรมด้วย

  • Date

    เมษายน 9, 2021

Share