ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ หมอลำมลฤดี พรหมจักร

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ
หมอลำมลฤดี พรหมจักร ศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (ขับลำท้องถิ่น) ประจำปีพุทธศักราช 2550 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางมลฤดี พรหมจักร เดิมชื่อ อินทหวา พรหมจักร เกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2497 ปีมะเมียบ้านนาคำตำบลฟ้าฮ่วน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี บิดาเป็นนักบวช ส่วนมารดาประกอบอาชีพทำนาเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก็ได้ช่วยครอบครัวทำไร่ทำนา และเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามวิถีของเด็กชนบทที่ไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่ในความที่ชื่นชอบในหมอลำ ซึ่งเป็นสื่อพื้นบ้านที่สามารถรับฟังได้ทางสื่อวิทยุในสมัยนั้น โดยเฉพาะอิทธิพลของคนางค์ คุณไชย และฉวีวรรณ ดำเนินทำให้มีความใฝ่ฝันที่ยากจะเป็นหมอลำบ้าง จึงฝึกฝนการลำด้วยตนเองจากการฟังหมอลำทางวิทยุ
จนเมื่อหมอลำสมพงษ์ (ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งเป็นหมอลำในหมู่บ้าน คิดจะตั้งคณะหมอลำเพราะเห็นว่ามีหนุ่มสาวในหมู่บ้านหลายคนมีน้ำเสียงดี รวมถึงมลฤดี พรหมจักร หลังจากตั้งคณะจึงได้เชิญหมอลำคำนึง(ไม่ทราบนามสกุล) มาช่วยสอนให้ ซึ่งถือเป็นครูคนแรกของหมอลพมลฤดี ได้พัฒนาทักษะในการลำจนเป็นที่น่าพอใจของครูจึงได้รับบทแสดงเป็นเรื่องแรก คือ เรื่อง “ นางในโรงแก้ว” และได้รับบทนางเอกประจำคณะ “ สมพงษ์ศิลป์” เมื่ออายุได้ 16 ปี จนถึงอายุ 27 ปี คณะสมพงษ์ศิลป์ ก็ได้แยกคณะเพราะต่างคนต่างมีครอบครัว หลังจากนั้นหมอลำมลฤดีจึงได้ออกแสดงกับคณะต่างๆ เรื่อยมาจนกระทั่งอาจารย์สมาน (ไม่ทราบนามสกุล) แห่ง บ้านนาแวง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มาเห็นฝีมือจึงได้นำตัวไปฝากกับคณะหมอลำทองลำ เพ็งดี ซึ่งอยู่ในช่วงขาลง แต่มลฤดีก็ได้รวมกับคณะของทองคำ เพ็งดี และ ฉวีวรรณ ดำเนิน ฟันฝ่าอุปสรรคจนสามารถมีโอกาสนำกลอนลำที่ตนเองแต่งขึ้นเป็นครั้งแรกจากคำแนะนำของทองคำ เพ็งดี บันทึกเสียงในสังกัดบริษัทเสียงสยาม ในรูปแบบการลำภูไท ในชุด “ สาวนักเรียนตำตอจนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากมหาชนผู้รับฟัง ทำให้ชื่อเสียงของมลฤดี พรหมจักร เป็นที่รู้จักนับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน และโอกาสบันทึกเสียงอีกหลายชุดทั้งลำภูไท ลำผญาย่อย ลำตังหวาย ลำคอนสะหวัน ฯลฯ จึงนับว่าเป็นศิลปินอีสานที่มีความสามารถในการขับลำท้องถิ่นและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นได้เป็นอย่างดี
นางมลฤดี พรหมจักร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (ขับลำท้องถิ่น) ประจำปีพุทธศักราช 2550 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share