ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายในโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ คุ้มสีฐาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำโดย รศ. ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วย อ. ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นายวรศักดิ์ วรยศ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.
ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษจาก รศ. ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการสืบสานอนุรักษ์และต่อยอดประเพณีกิจกรรม จากนั้นเป็นการรับชมวีดีทัศน์ประมวลกิจกรรมและผลงานของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม และรับชมการแสดงพิเศษจากชมรมหมอลำจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนศิลปินมรดกอีสาน เป็นอันเสร็จกิจกรรม
ซึ่งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจในการสืบสานและต่อยอด กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการผนึกกำลังให้เข็มแข็งของเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share