ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

รวมพลังเครือข่ายบุคลากรผลักดันงานด้านศิลปวัฒนธรรม

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมเครือข่ายบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นายวรศักดิ์ วรยศ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับบุคลากรเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกิจกรรมโครงการสัมมนาเครือข่ายบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 และ 3 สิงหาคมนี้ พร้อมทั้งการหารือบทบาทภาระหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่จะจัดขึ้นไปปี 2567 – 2568 อีกด้วย
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share project