ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ปฏิทินกิจกรรม

ม่วนซื่นวิถีอีสาน “งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีตามฮีตคองอีสาน “ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม แม้ในยามโควิด” ในงาน บุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาผู้อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๔
ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและชาวอีสาน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและคณะต่างๆ
ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • Date

    เมษายน 8, 2021

  • Skills

    8 เมษายน 2564

Share

Acceptance Form

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม