ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดนิทรรศการ Jams Warehouse ณ หอศิลป์ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
เวลา 17.00 น. ได้มีการจัดพิธีเปิดนิทรรศการ Jams Warehouse ณ หอศิลป์ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำโดย รศ. ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วย อ. ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นายวรศักดิ์ วรยศ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม
โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดย รศ. ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้ ซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2565

ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. วันจันทร์ – วันเสาร์ (หยุดทุกวันอาทิตย์)

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
  • Date

    มีนาคม 16, 2021

Share