ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ผู้บริหาร มข.ร่วมกับเครือข่ายหมอลำเรื่องต่อกลอนประชุมผลักดันหมอลำอะคาเดมี่

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.สุขสันติ แวงวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นายวรศักดิ์ วรยศ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมบุคลากร ร่วมต้อนรับศิลปินหมอลำและผู้แทนจากคณะหมอลำต่างๆ ในการประชุมโครงการผู้บริหารพบเครือข่ายชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมรับขวัญ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศิลปินหมอลำทั่วภาคอีสานเข้าร่วมการสัมมนา นำโดย “พ่อเปีย” สุมิตรศักดิ์ พลล้ำ เจ้าของวงหมอลำ “ระเบียบวาทะศิลป์” ประธานชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน พร้อมคณะหมอลำอื่นๆ ได้แก่
1.คณะระเบียบวาทะศิลป์ 2.คณะรัตนศิลป์อินตาไทยราษฏร์
3.คณะศิลปินภูไท 4.คณะซานเล้าบันเทิงศิลป์
5.คณะอีสานนครศิลป์ 6.คณะแก่นนครบันเทิงศิลป์
7.คณะสองหนึ่งสาม 8.คณะหนูภารวิเศษศิลป์
9.คณะหมอลำใจเกินร้อย 10.คณะขวัญใจแฟน
11.คณะประถมบันเทิงศิลป์ 12.คณะบัวริมบึง
13.คณะวัจนศิลป์ 14.คณะเสียงอิสาน
15.คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง 16.คณะหนึ่งน้ำเพชร
17.คณะศิลปินกุหลาบแดง 18.คณะหนึ่งเพชรเมืองชัย
19.คณะเสียงกังวาน
ในการประชุมได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนายสุมิตรศักดิ์ พลล้ำ (พ่อเปีย ระเบียบวาทะศิลป์) ประธานชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน ที่ได้รับตำแหน่งเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรี (Soft Power) แห่งชาติ และดร.สิทธิพงษ์ โทไข่ษร (หมอลำวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์) หัวหน้าหมอลำคณะศิลปินภูไทในโอกาสได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมการให้ความรู้ด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ให้แก่คณะหมอลำต่างๆ โดย อ.แทนรัฐ คุณเงิน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มอบร่างสัญญามาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการหมอลำให้แก่ประธานชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอนไว้นำไปใช้ ในการประชุมได้กำหนดทิศทางนโยบายชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอนที่จะสร้างสรรค์หมอลำรุ่นใหม่ๆ จึงทำให้เกิดความคิดสร้างหมอลำอะคาเดมี่ขึ้นมา การเสนอชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอนเข้ารับรางวัล “กาลพฤกษ์ทองคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” การขอสนับสนุนจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ยากไร้ พร้อมกับได้เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาต่างๆ ของคณะหมอลำในฤดูกาลที่ผ่านมา
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share project