ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม “สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิด” งานวันเกิดที่จัดขึ้นสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนพฤษภาคม

“สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิด” สำหรับบุคลากรที่เกิดเดือนพฤษภาคม ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ความสิริมงคลให้แก่บุคลากรในงาน “สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิด” สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมโดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นและยินดี
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความครึกครื้น และความสนุกสนานของผู้เข้าร่วมงาน มีการมอบตะกร้าจักสานที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมพร้อมทั้งบริการอาหาร และเครื่องดื่มให้รับประทาน ผู้เข้าร่วมงานสามารถเเต่งกายด้วยผ้าไทยที่สวยงาม ที่ทางศูนย์ฯ จัดไว้ให้ อีกทั้งได้มีการบรรเลงดนตรี การเเสดงหมอลำจากคุณแม่จินตนา เย็นสวัสดิ์ (จินตนา ปากไฟ) และการแสดงชุดพิเศษ 3 ชุดการแสดงจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาดุริยางคศาสตร์บัณฑิต เอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากสาขาศิลปะการแสดง เอกนาฏศิลป์พื้นเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยชุดการแสดงที่ ๑ เป็นการบรรเลงพิณลมพัดพร้าวพร้อมการฟ้อนรำ การแสดงชุดที่ ๒ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพลงและขับร้องเพลง “ประเพณีค่าล้ำ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มข.” และการแสดงชุดที่ ๓ เป็นการฟ้อนรำชื่อชุดว่า “สลองรัน สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิด” ซึ่งแสดงออกมาได้อย่างไพเราะสนุกสนาน พร้อมทั้งมีการตักบาตรดอกไม้และเวียนเทียน ทำให้ผู้ร่วมงานต่างมีความสุข ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง
สามารถชมภาพและดาวโหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่
  • Date

    มีนาคม 16, 2021

Share project