ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม “ดนตรีริมน้ำยามย็น” ประจำเดือนกรกฎาคม

ประมวลภาพ “ดนตรีริมน้ำยามย็น”
โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลภายนอก มีทางเลือกในการทำกิจกรรมนอกบ้าน ฟังดนตรีเพราะๆรวมถึงศิลปินมีพื้นที่แสดงดนตรี และในงานมีกิจกรรมพิเศษ จาก 666radiostation
และมีการถ่ายทอดสดผ่าน
FM 90.75 MHz. Khonkaen / FM 101.00 MHz. Roiet
เพจ : 666radiostation
การแสดงดนตรีจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดนตรีตะวันตก เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ บึงสีฐาน ฝั่งทิศตะวันตก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยการจัดงานดนตรีริมน้ำยามเย็นนี้ จัดขึ้นช่วงอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือน
  • Date

    มีนาคม 16, 2021

Share