ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ประชุมโครงการผู้บริหารพบเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมพุทธศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมโครงการผู้บริหารพบเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2567 นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธาน ผศ.ดร.สุขสันติ แวงวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนายวรศักดิ์ วรยศ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมบุคลากร เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้นำนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม จากคณะต่างๆ เพื่อถ่ายทอดภาระกิจ กิจกรรมงานต่างๆ ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ผู้นำนักศึกษาได้เข้าใจในภาระกิจ แล้วนำไปถ่ายทอดที่คณะของตัวเอง เพื่อสร้างความร่วมมือเป็นเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share project