ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา “แก่นอีสานวัฒน์” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2565

กลับมาแล้ว…!!! พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวรุ่นอีสาน กับโครงการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ “แก่นอีสานวัฒน์” ครั้งที่ 4
ภายใต้โจทย์ “เกิ่ง” (เกิ่ง เป็นภาษาอีสาน หมายถึง เท่ากัน/ ความเท่าเทียมกัน)
ส่งโครงเรื่องละคร (Plot) ที่มีเนื้อหาสะท้อนความเป็นอีสานและตรงกับโจทย์ “เกิ่ง” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พร้อมหลักฐานการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์
โดยคลิ๊ก >> shorturl.asia/g5CYW หรือสแกน qr code ในภาพ
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ปีนี้ประกันความสนุกสนานและความแปลกใหม่แน่นอน….สามารถอ่านประกาศหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่ >> https://kku.world/eabxj#เพราะแก่นอีสานวัฒน์เป็นอะไรที่เกินความคาดเดาเสมอ #แก่นอีสานวัฒน์พื้นที่ละครที่ไม่หยุดนิ่ง #แก่นอีสานวัฒน์ปีที่4 #เกิ่ง