ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

บรรยากาศอิ่มบุญ อิ่มใจ “ตักบาตร นุ่งซิ่น วันศีลวันพระ”

บรรยากาศอิ่มบุญ อิ่มใจ “ตักบาตร นุ่งซิ่น วันศีลวันพระ”
ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชุนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างกุศลทานร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรม “ตักบาตร นุ่งซิ่น วันศีลวันพระ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗” พร้อมใส่ผ้าไทยตามวิถีอีสาน
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.หอมหวล บัวระภา
ที่ปรึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา โดยครั้งนี้มีพระสงฆ์ ๙ รูป ร่วมรับบิณฑบาตรและให้พรแด่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน
 
#ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share project