ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ปฏิทินกิจกรรม

นิทรรศการโชว์ผลงานต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างสร้างสรรค์

นิทรรศการให้ความรู้ เผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม
มีบูทขายสินค้า ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน

วันที่ 20-22 สิงหาคม 2564 ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น

  • Date

    เมษายน 8, 2021

  • Skills

    20 - 22 สิงหาคม 2564

Share