ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ภาพกิจกรรม

นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาและเส้นทางการท่องเที่ยว ก่อนประวัติศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาและเส้นทางการท่องเที่ยว ก่อนประวัติศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 1-3  กรกฎาคม 2564 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น
  • Date

    มีนาคม 16, 2021

Share