ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ชาวขอนแก่นแห่ศรัทธา พร้อมใจอัญเชิญพระศรีสัตนาคนหุต (หลวงพ่อพระลับ องค์จริง) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น ได้สรงน้ำสงกรานต์เสริมสิริมงคลชีวิต ในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖

ชาวขอนแก่นแห่ศรัทธา พร้อมใจอัญเชิญพระศรีสัตนาคนหุต (หลวงพ่อพระลับ องค์จริง) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น ได้สรงน้ำสงกรานต์เสริมสิริมงคลชีวิต ในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖
วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖ ที่วัดหนองแวง พระอารามหลวง เขตเทศบาลนครขอนแก่น พระโสภณพัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำพุทธศาสนิกชนชาว จ.ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมพิธีอัญเชิญพระศรีสัตนาคนหุต (หลวงพ่อพระลับ องค์จริง) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ฮดสง (รดสรง) เพื่อเป็นสิริมงคลในประเพณีบุญสงกรานต์ ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยขบวนอัญเชิญจะเริ่มต้นจากวัดหนองแวง พระอารามหลวง ไปจนถึงวัดธาตุ พระอารามหลวง ตามเส้นทางสายวัฒนธรรม ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดขาวเป็นจำนวนมากร่วมขบวนแห่
โดยขบวนแห่ “อัญเชิญพระศรีสัตนาคนหุต” (หลวงพ่อพระลับ องค์จริง) ได้จัดขบวนโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงให้เห็นถึงความศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่องพุทธานุภาพในพุทธบารมีพระคู่บ้านคู่เมือง ที่ควรแก่การถวายบูชาดอกไม้ เป็นศิริมงคลในประเพณีบุญสงกรานต์ ก้าวเข้าสู่ปีใหม่นี้ โดยมีองค์ประกอบขบวนย่อยดังนี้
1. ดุริยะเสพงัน : เป็นขบวนเครื่องดนตรีประโคมแห่ ประกอบการฟ้อนรำ
2. ฮดสงบุญเดือนห้า แห่น้ำสมมา ถวายบูชาต้นดอกไม้ : เป็นขบวนแห่จำลอง วัฒนธรรมการแห่ในบุญเดือนห้า แบบดั้งเดิม แสดงลักษณะวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวขอนแก่นดั้งเดิม ขบวนบายศรีแบบพื้นเมือง ขบวนต้นดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาตามแบบดั้งเดิม และขบวนน้ำหว้านหอมฮดสงพระศรีสัตนาคนหุต (หลวงพ่อพระลับ)
3. ศรัทธาพระศรีสัตนาคนหุต: เป็นขบวนเชิญพระศรีสัตนาคนหุต (หลวงพ่อพระลับ) ในหอผาสาทบนเกวียนประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ใบตองเครื่องสด ขบวนร่มขาว ธุงขาว และเครื่องประกอบ เพื่อแห่รอบเมืองให้เกิดศิริมงคล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศรัทธา และประชาชนชาวขอนแก่น เชิญเครื่องบูชาสักการะเข้าร่วมขบวน
โดยในช่วงของการประกอบพิธีอันเชิญ จากวัดหนองแวงพระอารามหลวง มายังวัดธาตุพระอารามหลวง ระยะทางเกือบ 2 กม. นั้นผู้ที่สัญจรไป-มา และบ้านเรือนของประชาชน ที่อยู่ตามเส้นทางที่อัญเชิญพระพุทธพระลับผ่านนั้น ทุกคนต่างยกมือพนมกล่าวสาธุ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวรับวันปีใหม่ไทยปีนี้อีกด้วย
ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ >> https://kku.world/0rm34
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share