ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “โฮมดิน2”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับ หอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โฮมดิน2”
นิทรรศการโครงการปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์ และศิลปินในระดับชาติ
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
ณ ลานประติมากรรม (บริเวณหอศิลป์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น