ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ 2 งาน 2 สไตส์ ทั้งภายใน ภายนอก หอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ หอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมชมงานประติมากรรมปั้นดินเผา โดยใช้ดินอีสานในการสร้างสรรค์ผลงาน จากศิลปินระดับชาติจากทั่วประเทศ
อาทิ วัฒนา ป้อมชัย (ต๋อง ด่านเกวียน), บัทม์ แก้วงอก,  Naomi Daimaru, อ.สุรพล ปัญญาวชิระ, ธง ยาเลหลา, ดุษฎี รักษ์มณี (นายดี ช่างหม้อ)
นักวิชาการผู้มีความรู้ด้านศิลปะจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆอื่นๆ อีกมากมาย
พร้อมทั้งกลุ่มศิลปิน “KORATCONTEMPORARY”

ในงานพิธีเปิดนิทรรศการ โครงการปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์และศิลปินระดับชาติ
“โฮมดิน” ครั้งที่ 2 และนิทรรศการ LIFE@KKU Art & Culture
ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. สองงาน สองสไตล์ ทั้งภายในและภายนอก หอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งสองงาน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 095 660 0322 คุณวิทยา วุฒิไธสง