ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสิริคุณากร ๓ ชั้น ๒ ตึกสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยในงานมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ศิลปินผู้เป็นตำนานของชาวอีสาน ปราชญ์ชาวบ้าน และองค์กรที่อุทิศตนเพื่อสังคม พร้อมการแสดงที่ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน

  • Date

    เมษายน 2, 2021

Share