ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ปฏิทินกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี ๒๕๖๓

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม

  • Date

    เมษายน 2, 2021

  • Skills

    2 เมษายน 2564

Share

Acceptance Form

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม