ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ “โฮมดิน”

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์ นักศึกษา และศิลปินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “โฮมดิน” ครั้งที่ 1 โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น.
ณ ลานประติมากรรม (ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรม) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ติดต่อสอบถามได้ที่ 043-332035 คุณวิทยา