ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมโครงการ “บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕”

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕”
ในวันจันทร์ ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ วัดและสำนักสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น
สามารถแจ้งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวได้ที่ >>>  https://kku.world/cac-kku
ภายในวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.