ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงาน “สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิด” สำหรับบุคลากรที่เกิดเดือนกรกฎาคม

สุขสันต์วันเกิดแบบอีสานบ้านเฮา ม่วนๆ ซื่นๆ ในงาน
“สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิด”
สำหรับบุคลากรที่เกิดเดือนกรกฎาคม

วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษทาง
>>> QR code ที่แนบมาพร้อมโปสเตอร์นี้

พบกันที่ ณ อาคารพุทธศิลป์ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่ม ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

#สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด