ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมโครงการบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ (คุณธรรมนำสุข) ประจำเดือนมิถุนายน

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กองบริการหอพักนักศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมโครงการบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ
(คุณธรรมนำสุข)

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๗.๐๐- ๑๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทำวัตรเย็น และการบรรยายธรรม
โดย: พระครูกมล กิตติสาร เจ้าอาวาสวัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share