ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ขอนแก่นจัดประชาพิจารณ์ “ขอนแก่นเมืองหนัง หนังของคนอีสาน สู่เมืองหนังโลก”หนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดเติบโต

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ โฟกัส อารีน่า ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชาพิจารณ์ ‘ขอนแก่นเมืองหนัง หนังของคนอีสาน สู่เมืองหนังโลก’ หนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดเติบโต ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มี รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “ขอนแก่นเมืองหนัง หนังของคนอีสาน สู่เมืองหนังโลก” ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในงานอย่างมากมาย ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของทางจังหวัด

สำหรับการประชุมประชาพิจารณ์ฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นและร่วมแลกเปลี่ยนในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในจังหวัดขอนแก่นสู่เมืองหนังโลก ในการเฟ้นหาผู้กำกับ นักแสดงหน้าใหม่ เข้าสู่วงการภาพยนตร์ การสนับสนุนสายงานที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อ (Production house) ของคนรุ่นใหม่ในภาคอีสาน ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นให้เป็นพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์จากผู้ผลิตฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดขอนแก่น

ทางด้าน รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มข. ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติ่มว่า “ สืบเนื่องจากการจัดงานตั้งแต่เริ่มต้น ได้รับแนวคิดจากนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยากให้จัดเทศกาลหนังโดยมีแคนเป็นสัญญาลักษณ์ที่โดดเด่นของคนอีสาน จึงได้ชื่อจัดว่าเทศกาลหนังเมืองแคนเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา เป็นการรวมของคนทำหนัง รวมจัดมาถึง 5 ปี โดยทางสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทยเชื่อว่าขอนแก่นเป็นพื้นที่พร้อมทุกอย่างที่จะสามารถเป็นศูนย์รวมของคนทำหนังได้ทุกๆด้าน ชูให้ขอนแก่นเป็นเมืองเทศกาลเมืองหนังโลกและเมืองแห่งหนัง โดยได้นำเรียนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้นำเอกชนทุกท่านได้เห็นชอบด้วยกับแนวคิดนี้เป็นอย่างมาก ให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองเศรษฐกิจทางด้านภาพยนตร์ได้บรรจุในวาระของเมืองสมาท์ซิตี้อีกด้วย จึงเป็นที่มาของการจัดงานวันนี้ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมของคนทำหนัง ให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการก้าวไปอีกขั้นต่อไป จากการได้จัดเทศกาลหนังเมืองแคนมาถึง 5 ครั้งนั้น ถือว่าได้สร้างคนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นมาประดับวงการภาพยนตร์มากพอสมควร ทั้งนักแสดง ผู้กำกับและทีมงานด้านอื่นๆเกิดขึ้นมากมายจากงานนี้ก็ว่าได้ อีกทั้งยังเกิดการซื้อขายบทภาพยนตร์,บทมุกตลก,ฯลฯซึงเกิดจากงานเทศกาลหนังเมืองแคน สู่อุตสาหกรรมหนัง สุดขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนถ้าเห็นความสำคัญขอเชิญท่านมาร่วมสนับสนุกงานต่อๆไป เพื่อจะเป็นการยกระดับ คุณภาพของคนทำหนังให้ก้าวยาวๆสู่เวทีสากลต่อไป

ทางด้านนายอภิชา กิตติสุวรรณ์ ประธานบริษัท โฟกัส อารีน่า ขอนแก่น ผู้ให้การสนับสนุนสถานที่จัดงานได้กล่าวเสริมว่า “สำหรับงานนี้เกิดขึ้นสืบเนืองจากกิจกรรมหนังเมืองแคนครั้งที่แล้ว ซึ่งทางเรามีสถานที่พร้อมมากที่จะเป็นสถานที่จัดงานฉายภาพยนตร์ ซึ่งทางเราได้ร่วมจัดแคนสตาร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะช่วงโควิดนี้สามารถจัดออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายทุกอย่างอุปกรณ์พร้อมทุกอย่าง ทางโฟกัส อารีน่า ขอนแก่นพร้อมให้การสนับสนุนและก้าวเดินไปกับการเติบโตของงานเทศกาลหนังเมืองแคนเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่พร้อมมากทางเมืองขอนแก่นได้บรรจุไว้ในแผนสมาท์ซิตี้,สมาท์อีโคนามิก ขอนแก่นริเริมจัดงานนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นเอกชนทุกภาคส่วนพร้อมให้การสนับสนุน”
นายอภิชา กิตติสุวรรณ์ ประธานบริษัท โฟกัส อารีน่า ขอนแก่น ปิดท้าย

สำหรับการจัดการประชุมประชาพิจารณ์ฯ ครั้งนี้ ได้มีผู้ร่วมมาประชาพิจารณ์ในหัวข้อ “ขอนแก่น เมืองหนัง”ในครั้งนี้โดยสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทยประกอบไปด้วย นายธนิตย์ จิตนุกูล ,นายปรัชญา ปิ่นแก้ว,นายบัณฑิต ทองดี,นายวิชิต วัฒนานนท์ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร มีผู้ร่วมงานมากมายจากหลากหลายหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น

อีสานทริปนิวส์/ข่าว
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มข./ภาพ
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share