ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ภาพกิจกรรม

กิจกรรม งานบุญเดือน 5แห่พุทธบูชา สมมาผู้อาวุโส ประจำปี 2564 “ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม แม้ในยามโควิด”

ประมวลภาพกิจกรรม งานบุญเดือน 5แห่พุทธบูชา สมมาผู้อาวุโส ประจำปี 2564
“ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม แม้ในยามโควิด”

วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Date

    มีนาคม 16, 2021

Share