ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

กลับมาอีกครั้ง!! กับเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 5 (Kaen International Film Festival) ออนไลน์เต็มรูปแบบ

อีกครั้งกับเทศกาลหนังที่ยิ่งใหญ่สุดในอีสาน “เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 5 (Kaen International Film Festival)” พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น การประกวดแคนสตาร์ชาเลนจ์ เบิ่งฮูปเงาเล่าเรื่องหนัง เสวนาวิชาการด้านภาพยนตร์ พบกัน 25-30 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ชมการถ่ายทอดทุกกิจกรรมได้ที่ เพจ เทศกาลหนังเมืองแคน Kaen International Film Festival

พิเศษกับครั้งแรกของการฉายภาพยนตร์กลางแจ้งที่นั่งในรถก็สนุกได้กับกิจกรรม “Drive in Cinema” พบกันที่ ตลาดจอมพล พร้อมการเสวนาจากผู้กำกับภาพยนต์ชื่อดัง คุณธนิตย์ จิตนุกูล , คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว , บัณฑิต ทองดี , เจตน์ บุณโยประการ พร้อมแขกรับเชิญพิเศษที่ร่วมเสวนาผ่านทาง Zoom

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง เพจ เทศกาลหนังเมืองแคน Kaen International Film Festival

กิจกรรมเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 5 ประกอบไปด้วย

  1. กิจกรรมประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น เป็นการเฟ้นหาผู้กำกับที่มีฝีมือมาประชันการประกวดหนังสั้นตามโจทย์ที่คณะกรรมการได้ตั้งขึ้นไม่ซ้ำกันในแต่ละปี หลักเกณฑ์การประกวด >> https://kku.world/u23pf ใบสมัคร >> https://kku.world/ucm3h รอบชิงชนะเลิศ 30 สิงหาคม 64
  2. กิจกรรมประกวดแคนสตาร์ชาเลนจ์ เป็นการเฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่น่าสนใจเพื่อเป็นเส้นทางสู่วงการบันเทิงและวงการภาพยนตร์ หลักเกณฑ์การประกวด >> https://kku.world/8y9rs ใบสมัคร >>https://kku.world/vlw3x รอบชิงชนะเลิศ 30 สิงหาคม 64
  3. กิจกรรมเบิ่งฮูปเงาเล่าเรื่องหนัง เป็นกิจกรรมการฉายภาพยนตร์และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้กำกับภาพยนตร์แต่ละเรื่อง (วันที่ 25-29 สิงหาคม 64)
  4. กิจกรรมการเสวนาวิชาการด้านภาพยนตร์ เป็นกิจกรรมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนผู้คุยกับวิทยาการ ผู้กำกับ นักวิชาการ นักวิจาร์ภาพยนตร์ ในหัวข้อที่น่าสนใจกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (27-29 สิงหาคม 64)
  5. กิจกรรม “Drive in Cinema” พิเศษกับครั้งแรกของการฉายภาพยนตร์กลางแจ้งที่นั่งในรถก็สนุกได้ (28-29 สิงหาคม 64)

เทศกาลหนังเมืองแคน จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยและมีความต่อเนื่องและมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยเฉพาะในพื้นที่อีสานและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมไปถึงสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจภาพยนตร์ รวมไปถึงในเรื่องการผลิตภาพยนตร์อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการสร้างภาพยนตร์และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านภาพยนตร์ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจการผลิตภาพยนตร์ นำไปต่อยอดในวิชาชีพได้

สำหรับ เทศกาลหนังเมืองแคน ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากประชาชนทั่วไปในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น และยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นความสำคัญ และโอกาสในการที่จะสนับสนุน ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของคนอีสานและลาว ให้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะคนอีสาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็น Khonkaen Smart City โดยเฉพาะเป็นเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในอีกมิติหนึ่งให้เป็นที่แพร่หลาย