ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ชาว มข. ร่วมสร้างทานบารมีเเผ่กุศลในกิจกรรมตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ ครั้งที่ ๔๑

ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ ครั้งที่ ๔๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สะพานสวนไทร และพุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นายภาสกร เตือประโคน รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม อ.พชญ อัคพราหมณ์ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา โดยครั้งนี้พระสงฆ์ ๙ รูป จากวัดป่าอดุลยาราม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับบิณฑบาตรและให้พรแด่พุทธศาสนิกชน [gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="7503,7508,7507,7506,7504,7502,7501,7500"] กิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เป็นการเปิดพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนสร้างบุญกุศล ใน ทุกวันพระแรกของเดือน หรือตามโอกาสที่เหมาะสม พร้อมส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสประกอบกุศลในวันศีลวันพระ รับฟังโอวาทจากพระคุณเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากวัดในพื้นที่รอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นและความดีงามในวันศีลวันพระ พร้อมสร้างโอกาสทำบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย โดยเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสสวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น เป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสานในวันศีลวันพระ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ หมายเลขภายใน ๔๒๓๐๑ เว็บไซต์ cac.kku.ac.th]]>