ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

จุดเริ่มของการสร้างกรรมดีง่ายๆ คือการรักษาศีล ๕ ใน “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๕๑

“บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๕๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมด้วย นายภาสกร เตือประโคน รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยเมตตาแสดงธรรมโดย “พระมหาสมปอง กิตฺติปาโล” วัดทองวิทยาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

“พระมหาสมปอง กิตฺติปาโล” เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ จุดเริ่มต้นในการทำดีสร้างกุศล โดเฉพาะกับบุคคลทั่วไปง่ายที่สุดคือการรักษาศีล ๕ ในข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ ข้อที่สองการไม่ลักทรัพย์ ข้อที่สามการไม่ประพฤติผิดในกาม ข้อที่สี่คือการไม่พูดเท็จ ส่วนข้อที่ห้าการไม่ดื่มสุรายาเมาและเป็นต้นเหตุของการผิดศีลทุกข้อ ทั้งหมดทุกคนอาจจะมีเผลอไผลในการทำให้ศีลขาดแต่ที่สำคัญที่สุดเมื่อรู้ตัวแล้วว่ากระทำการผิดศีลและมีความตั้งใจว่าจะไม่กระทำในการละเมิดศีล ทั้งนี้หากรักษาศีลได้จะนำไปสู่ สมาธิและปัญญาในที่สุด [gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="7459,7458,7457,7456,7455,7454,7453,7452,7451,7450,7461,7448,7447,7446,7449"] สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓ (กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)]]>