ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์วัฒนธรรมบริการและพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน

อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม บรรยายและให้ความรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผา แก่คณะผู้ดูแลงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นำโดย คุณหญิง ธิดารัตน์ ธรรมรักษา พร้อมทั้งยังมีงานทางหัตถกรรมชุมชน สินค้าชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้ประชาชน ณ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา บ้านวังถั่ว อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น

ภาพโดย วิทยา วุฒิไธสง]]>