ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ไพวรินทร์ ขาวงาม (วรรณกรรมร่วมสมัย)

ไพวรินทร์ ขาวงาม

นายไพวรินทร์ ขาวงาม เป็นชื่อและสกุลจริงของนักเขียนชื่อดัง เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ เป็นชาวบ้านสาหร่าย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แม้จะไม่ได้ร่ำเรียนสูงแต่เพียงบวชเรียนเท่านั้น แต่เขาเองใฝ่ศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะการอ่านหนังสือ จนได้เข้าไปทำงานในแวดวงหนังสือ ประจำกองบรรณาธิการหนังสือชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย ก่อนจะมีผลงานโด่งดังออกมาให้นักอ่านได้ชื่นชมหลายเล่มและจากผลงานที่โดดเด่นของเขานี่เอง ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครมอบ ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย ให้ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

โดยผลงานของเขานั้นมีมากมาย ทั้งบทกวี ความเรียง เรื่องสั้น และ บทเพลง โดยเฉพาะในปี ๒๕๒๘ รวมเล่มบทกวี “ลำนำวเนจร”ก็เข้าไปอยู่ในใจของใครหลายคน รวมไปถึง รวมเล่มบทกวี “คำใดจะเอ่ยได้ดั่งใจ”ในปี ๒๕๒๙ และ “ฤดีกาล” ในปี ๒๕๓๒ ซึ่งเป็นรวมเล่มบทกวีอีกเล่มหนึ่งที่หลายคนซื้อเอาไว้และคาดว่าน่าจะได้รางวัลซีไรต์ ซึ่งเข้าไปชิงชัยกับนักเขียนชื่อดังทั้งสองเล่มแต่ก็พลาดหวัง จากนั้นในปี ๒๕๓๘ รวมเล่มบทกวี “ม้าก้านกล้วย”ก็อุบัติขึ้นและได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ รางวัลซีไรต์ ในปีเดียวกัน

นอกจากผลงานด้านบทกวีแล้ว ไพวรินทร์ ยังมีผลงานด้านความเรียง และ เรื่องสั้นออกมาให้ได้อ่านกันและมีผลงานบางเล่มที่มีการนำไปแปล และ พิมพ์เผยแพร่ด้วยภาษาต่างประเทศอีกด้วย และผลงานการแต่งเพลงของเขาก็ไม่ได้ด้อยไป กว่าการเขียนบทกวี โดยมีหลายเพลงที่มีศิลปินทั้งเพื่อชีวิตและลูกทุ่งนำเอาไปขับร้องและได้รับรางวัลจากหลายเวที โดยเฉพาะบทกวี “ไหมแท้ที่แม่ทอ”ที่อยู่ในรวมเล่มบทกวี ม้าก้านกล้วย ครูเพลงอย่าง สลา คุณวุฒิ ก็นำไปใส่ทำนองและให้ ต่าย อรทัย นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดัง ขับร้องจนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทการประพันธ์คำร้อง เพลงไทยลูกทุ่ง “เพชรในเพลง” กรมศิลปากร ในปี ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา รวมไปถึงการที่เขาสามารถสื่อสาร บทกวีที่เขาเขียนออกมาได้อย่างมีท่วงทำนองก็ทำให้เขาได้รับเชิญไปอ่านบทกวียังต่างประเทศอยู่เสมอ

ไพวรินทร์เอง ไม่ได้สร้างสรรค์ผลงานเขียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เขายังอุทิศตน เป็นครูสอนการอ่าน การเขียนให้กับเด็กนักเรียนในและนอกโรงเรียนเป็นเวลากว่า 20 ปี เพื่อจุดประกายไฟฝันให้เด็กและเยาวชนสนใจการอ่าน การเขียน ด้วยการนำเอาประสบการณ์ และทักษะ การเขียนของเขาไปถ่ายทอดให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้เรียนรู้ และ เขาเองได้ชื่อว่า เป็นครูคนหนึ่ง แม้จะไม่ได้สอนอยู่ในโรงเรียนก็ตามดังนั้น ไพวรินทร์ ขาวงาม จึงได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์(วรรณกรรมร่วมสมัย)ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป