ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใย ทอไออุ่น” ในรายการ เจาะสนามข่าวอีสาน

เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นายสมเกียรติ ภักดี (คุณปู่) นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง และนายธารินทร์ ภักดี รองผู้อำนวยการศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใย ทอไออุ่น” ในรายการ เจาะสนามข่าวอีสาน ดำเนินรายการโดยคุณกัลยารัตน์ ลิ้มอำนวยลาภ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ หอศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิทรรศการในครั้งนี้ได้จัดแสดงผลงานศิลปะของนายสมเกียรติ ภักดี ปู่และตาของหลาน นายปองพล ภักดี (ปลื้ม) หลานปู่ และนางสาวณัฏฐนิช รวดเร็ว (พลอย) หลานตา รวมถึงผลงานของศิลปินท่านอื่น ๆ ทั้งนี้สามารถเข้าชมผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ข่าวโดย : นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น / นายโชคชัย คำจันทา / นายอดิศร ถือสยม
ภาพโดย : นายโชคชัย คำจันทา / นายอดิศร ถือสยม

]]>