ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

“โคราคะเทวี” นางสงกรานต์ปี ๒๕๖๓

“โคราคะเทวี” ทรงพาหุรัดทัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดาหาร ภักษาหาร น้ำมัน พระหัตถ์ขวาทรงธนูหรือไม้เท้า พระหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร มาเหนือหลังพยัคฆะ เป็นพาหนะ

]]>