ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

เสมอ จันดา (สรเพชร ภิญโญ) (ประพันธ์เพลงลูกทุ่ง)

เสมอ จันดา

นายเสมอ จันดา ใช้นามปากา สรเพชร ภิญโญ เกิดเมื่อวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2493 ณ บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อพุทธศักราช 2551

นายเสมอ จันดา ก่อนจะมีชื่อเสียงด้านการประพันธ์เพลงลูกทุ่ง เคยเป็นนักร้องและเป็นหัวหน้าวงดนตรีลูกทุ่งคณะดอนเจดีย์ ต่อมาได้ตั้งวงดนตรีลูกทุ่งของตนเอง ชื่อวงดนตรี “สรเพชร ภิญโญ” ทั้งยังเป็นนักร้องนำมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 จนถึงปัจจุบัน และมีผลงานโดดเด่นและเป็นที่รู้จักทั่วไปของครูประพันธ์เพลงลูกทุ่ง โดยประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองให้นักศิลปินหลายท่านที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางอาทิเช่น พิมพา พรศิริ จินตรา พูนลาภ ยิ่งยง ยอดบัวงาม เป็นต้น บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันคือ ผลงานประพันธ์เพลง “หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ” จนทำให้เสมอจันดา ได้รับรางวัลเกียรติคุณหลายรางวัล เช่น รางวัลเกียรติคุณแผ่นเสียงทองคำพระราชทานประเภทเพลงลูกทุ่งยอดนิยมจาสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย และรางวัลเกียรติคุณทีวีตุ๊กตาทองมหาชนในฐานะเพลงติดอันดับข้ามปีในเพลง หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง

นายเสมอ จันดา เป็นผู้มีความเข้าใจวิถีของชาวอีสานอย่างแท้จริง โดยได้สะท้อนผ่านผลงานการประพันธ์เพลงลูกทุ่งของเขาเสมอมาทั้งทำนองและคำร้อง จนทำให้บทเพลงที่ประพันธ์นั้นได้กลับมาร้องใหม่อยู่เสมอ และเป็นบทเพลงที่สะท้อนภาพสังคมชนบทอีสานที่เรียบง่ายแต่งดงามได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ นายเสมอ จันดา ยังทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐในโอกาศต่างๆ

นายเสมอ จันดา จึงได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์ ประเภทประพันธ์เพลงลูกทุ่ง ประจำปีพุทธศักราช 2552 จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น